Gospodarka odpadami

Ekodoradca.net Grudziądz to firma o ugruntowanej pozycji rynkowej oferująca szeroki zakres usług związanych z doradztwem środowiskowym, jak i pomocą w pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń i decyzji. Specjalizujemy się również w dokumentacjach dotyczących gospodarki odpadami, jak i tworzenia sprawozdań zbiorczych na ich temat. Propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz dbałość o środowisko naturalne to cele naszej firmy.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami jest szeregiem procesów polegających na zbieraniu, przetwarzaniu  i utylizowaniu odpadów, jak i prowadzeniem kontroli nad tymi czynnościami. Obecna cywilizacja musi zmierzyć się z ogromem odpadów, jakie są wytwarzane każdego dnia. Bez odpowiedniego gospodarowania tymi zasobami może dojść do negatywnego w skutkach skażenia środowiska ekologicznego mającego bezpośredni wpływ na florę i faunę. Ucierpi na tym również sam człowiek.

Obowiązujące prawo reguluje, w jaki sposób będzie prowadzona gospodarka odpadami zarówno wytwarzanymi w prywatnych domostwach, ale również w dużych organizacjach przemysłowych oraz instytucjach. Wszelkie działania ograniczają więc rozporządzenia i ustawy. Zgodnie z nimi należy pozyskać odpowiednie pozwolenia, w zależności od zakresu działania na wytwarzanie odpadów, na ich przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i recykling, na zbieranie odpadów oraz ich transport. Kolejnym istotnym punktem oprócz pozyskania zezwoleń i pozwoleń jest uzyskanie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej, na podstawie którego przedsiębiorca ma prawo do prowadzenia działalności w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy.

Zgodnie z obowiązującym prawem wpis do wspomnianego rejestru otrzymuje się po złożeniu poprawnie złożonego wniosku wraz z załącznikami, pośród których należy wymienić w zależności od charakteru działań dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do prowadzenia działalności w obranym charakterze. Zorganizowanie wszystkich spraw urzędowych i formalnych zgodnie z prawem to warunek konieczny, by zostać dopuszczonym do legalnego prowadzenia wyżej wymienionych czynności. Pozyskiwanie zezwoleń wymaga zatem od przyszłego przedsiębiorcy znajomości przepisów oraz biegłości w dokumentacji związanej z gospodarką odpadami.

Mimo wszystko nie każdy jest w stanie samodzielnie przygotować i poprawnie wypełnić dokumenty, które ze względu na charakter ekologiczny wiążą się z różnymi restrykcjami, często niezrozumiałymi ze względu na żargon prawny. Dlatego warto skorzystać z pomocy naszych profesjonalistów w zakresie ochrony środowiska. Firma Ekodoradca.net Grudziądz pomoże przygotować wszystkie niezbędne wnioski, zadba o ich poprawne uzupełnienie, a także dopilnuje spraw urzędowych związanych z pozyskiwaniem określonych przez Klienta pozwoleń.

Obecnie obsługujemy firmy z Grudziądza, powiatu grudziądzkiego, ale również z Torunia, Bydgoszczy, Olsztyna, Kwidzyna, Świecia oraz Chełmna. Pragniemy jednak wspierać swoim fachem przedsiębiorstwa z całego kraju. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdej sprawy oraz rzetelną obsługę wszystkich naszych Klientów. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie Gospodarki Odpadami uzyskają Państwo każde pożądane zezwolenie.

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami